NOVETAT

 

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Nou!

REVISTA LA PAGINA ON-LINE:  Nou! 

La newsletter del mes d´abril està a la vostre disposició.

INFORMACIÓ PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS  Nou!

NOVETATS DE LA BIBLIOTECA  SEGON TRIMESTRE 2015-2016    

PROVES LLIURES PER OBTENIR ELS TÍTOLS DE TÉCNIC I DE TÉCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL   

 
PROGRAMA ERASMUS +:  Programa que s´enmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia "Rethinking Education" i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.
 

CONVOCATÒRIA PROVA LLIURE DE BATXILLERAT 2016 PER A MAJORS DE 20 ANYS  

 

CALENDARI DEL CURS 2015-2016

HORARIS DELS CURSOS (ALUMNAT) 

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ CURS 2014-2015:  Departament de qualitat

EXTRACTES DE PROGRAMACIÓ CURS 2015-2016  Consulta on-line els extractes de programació de cada assignatura

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT CURS 2015-2016

Twitter  @iessonrullan

Benvinguts a la web de l'IES Son Rullan

Aquesta pàgina pretén ésser un espai de trobada amb pares i mares, alumnes i ex-alumnes, companys de feina i qualsevol persona que vulgui apropar-se al nostre institut. Volem compartir amb tota la Comunitat Educativa les nostres senyes d'identitat, els objectius programats i la pràctica docent que duim a terme.