NOVETAT

 

COMUNICAT DE RECEPCIÓ DE TÍTOLS  Nou!  

PROGRAMA ERASMUS +: Nou! Programa que s´enmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia "Rethinking Education" i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.
 

CONVOCATÒRIA PROVA LLIURE DE BATXILLERAT 2016 PER A MAJORS DE 20 ANYS  Nou!

 

NOVETATS DE LA BIBLIOTECA NADAL CURS 2015-2016: Nou!

REVISTA LA PAGINA ON-LINE: Nou! Nova manera de veure la revista , una newsletter , que volem que sigui més interessant i dinàmica i perquè així ens permet comunicar-vos tota mena d'informació regularment. A la revista, podreu trobar-hi des d'horòscops fins a recomanacions, escrits o dibuixos. Esperam que vos agradi aquesta nova idea!

NOVETATS DE LA BIBLIOTECA PRIMER TRIMESTRE CURS 2015-2016

CALENDARI DEL CURS 2015-2016

HORARIS DELS CURSOS (ALUMNAT) 

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ CURS 2014-2015:  Departament de qualitat

EXTRACTES DE PROGRAMACIÓ CURS 2015-2016  Consulta on-line els extractes de programació de cada assignatura

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT CURS 2015-2016

 

Twitter  @iessonrullan

Benvinguts a la web de l'IES Son Rullan

Aquesta pàgina pretén ésser un espai de trobada amb pares i mares, alumnes i ex-alumnes, companys de feina i qualsevol persona que vulgui apropar-se al nostre institut. Volem compartir amb tota la Comunitat Educativa les nostres senyes d'identitat, els objectius programats i la pràctica docent que duim a terme.